Be part of the collective
Collectief eigendom

Versie 2 - AACE (Amsterdam Alternative Collectief Eigendom) Last update 25-04-2019

Collectief eigendom als wapen tegen de werking van de markt
De zogenaamde ‘rafelranden’ van de stad worden in rap tempo door de politiek en het grote geld weggewerkt. Kraken is verboden en de laatste bastions van tegencultuur worden indien mogelijk ontruimd of beperkt. Rendement is het enige dat nog telt. 
De creatieve, liberale en vrije geest van Amsterdam - die tegenwoordig miljoenen toeristen trekt - is echter mede dankzij de alternatieve scene ontstaan. Amsterdam kan niet zonder vrijplaatsen, vrije geesten en creatievelingen.

Tot op heden was Amsterdam Alternative een organisatie die als voornaamste doel had om middels een gratis krant en discussie avonden het geluid van de alternatieve scene te versterken. Deze taak zal AA blijven vervullen maar daar is nu het plan Amsterdam Alternative Collectief Eigendom (AACE) bij gekomen.
Wij (een groot collectief waar jij deel van uit kan maken) willen vierkante meters kopen. Geen tijdelijke maar permanente ruimte, voor experiment en afwijkende concepten die niet passen in het huidige commerciële circuit omdat ze niet worden gedreven door het maken van winst. AACE wil nieuwe plekken in de stad creëren waarin wonen, werken en publieke functies worden gecombineerd. Waar niet kunst en cultuur de hoofdmoot zijn maar ook sociale, politieke en maatschappelijke activiteiten een plek hebben. Amsterdam moet onverwachte mogelijkheden bieden aan iedereen, niet slechts aan beginnende culturele ondernemers op weg naar succes.

Geen nostalgie maar gericht op de toekomst
Ons plan lijkt in veel opzichten op het gedachtengoed en de panden die zijn voortgekomen uit de kraakscene. Het is echter belangrijk om te realiseren dat ons initiatief niet louter een substituut is van datgene wat officieel niet meer mag. Het verleden was mooi maar de wereld en de wet zijn veranderd. Dat moeten we accepteren, verandering is onvermijdelijk en niet louter negatief.
Wachten op hulp van bovenaf is zinloos want de politiek behartigd tegenwoordig de belangen van het financieel kapitaal en niet die van de inwoners van de stad. De logica van de markt regeert. Dus als we iets anders willen dan een dure, saaie monocultuur dan zullen we daar zelf aan moeten werken. Geen nostalgisch gezeur maar actie. Te beginnen met het uit de markt halen van vastgoed in Amsterdam. Dat wil zeggen, ruimte bevrijden uit de wurggreep van het neoliberale systeem. Ruimte voor vrijplaatsen en de alternatieve scene van de toekomst.

Collectieve kracht
AA streeft naar een ander model dan het kapitalistische model van zelfverrijking en individueel eigendom. Wij geloven in samenwerken, samen beslissen en samen de baas zijn. Een samenleving kan niet zonder collectiviteit. Het woord ‘samen-leving’ zegt in principe alles. Onze maatschappij is gebouwd op de meerwaarde en kracht van collectiviteit. Amsterdam Alternative wil voor het AACE project de collectieve kracht ontwikkelen om het concept van de ware vrijplaats voort te zetten zetten. Zelf doen betekend ook zelf (als collectief) de vruchten ervan plukken. Alleen op die manier kunnen de huidige en toekomstige generaties de ruimte krijgen om te ervaren dat dingen die niet lijken te kunnen misschien wél mogelijk zijn.

Organisatie structuur
Vrijheid, creativiteit, experiment en autonomie laten zich moeilijk vastleggen en sturen. Niemand zit te wachten op een ingewikkeld bureaucratisch systeem, veel vergaderen en pagina’s vol regels en wetten. Maar als we niet gedicteerd willen worden door de combinatie markt-overheid dan zullen we een ijzersterke organisatiestructuur moeten ontwikkelen. Een basis die ons behoed tegen gevaren (van individuele verrijking) maar vooral het mogelijk maakt om vrij te zijn.
Des te groter het belang om ten alle tijden duidelijk te hebben, waarom we dit doen, wat we doen en hoe we dat doen.

Amsterdam Alternative is een vereniging. Een horizontale organisatie met leden, werkgroepen en een bestuur. Er is geen baas, het collectief is de baas en het collectief (niet het individu) is de eigenaar van hetgeen we hebben.
AACE gaat uit van een model met zowel een groot collectief als klein collectief.
Bij het grote collectief horen alle leden van de vereniging. Dat is iedereen die dit project steunt middels een financiële donatie (lening om niet), kennis en/of ervaring, zonder de verwachting hier ooit iets tastbaars voor terug te krijgen. Het grote collectief is de achterban, het draagvlak, de steun en de stille kracht. Iedereen in het grote collectief mag meedenken en meebeslissen over de voortgang van alle AACE projecten.
De kleine collectieven bestaat uit de mensen die daadwerkelijk in de AACE panden gaan wonen en/of werken. Een klein collectief is onderdeel van het grote collectief maar krijgt zoveel mogelijk vrijheid voor denken en doen.

Groot collectief
Alle leden van het grote collectief kunnen via een online systeem meebeslissen over belangrijke vraagstukken en beslissingen. Om ervoor te zorgen dat de kracht van het collectief niet verloren gaat door een online stemsysteem werken we met een structuur van werkgroepen, leden vergaderingen en een actief bestuur. Ontmoeten, praten, samen nadenken is essentieel in een collectief project. Dus voor degenen die interesse en tijd hebben is er de mogelijkheid om actief betrokken te zijn. Omdat we uitgaan van een groot collectief waarbij misschien honderden of duizenden mensen zijn aangesloten zullen we niet werken met een consensus model. Daarvoor is het collectief te groot. Het principe van de meeste stemmen gelden zal worden gehanteerd. Met dien verstande dat er pas gestemd zal worden als de opties duidelijk uitgewerkt, inzichtelijk en weloverwogen zijn. De opties zullen worden voorbereid en uitgewerkt door de werkgroepen en het bestuur. Er zal gestreefd worden naar besluiten met zo groot mogelijk draagvlak.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit 3-5 mensen. Zij zijn lid van de vereniging en hebben daarmee dus net als alle anderen in het groot collectief ook het recht om hun stem uit te brengen als er over grote zaken beslist wordt. De taak van het bestuur is om ten alle tijden in de gaten houden of het waarom, wat en hoe we de dingen doen duidelijk zijn en worden nageleefd. Het bestuur bereid zaken voor, coördineert, initieert, stuurt, regelt vergaderingen en zorgt ervoor dat ze op de hoogte zijn van de activiteiten van alle werkgroepen. Het bestuur bewaakt de visie en heeft overzicht.

Werkgroepen
De werkgroepen zijn de motor van het collectief. Dit zijn de mensen die ervoor zorgen dat er dingen gebeuren. Praten en ideeën bedenken is 1 ding, ze uitvoeren een ander ding. Daarvoor zijn enthousiaste, gemotiveerde en ervaren krachten nodig.

We werken met de volgende werkgroepen:
Media werkgroep
Hieronder valt onze krant, website, social media en video afdeling (redactie, ontwerpers, schrijvers, fotografen, illustratoren, videomakers, regisseurs, distributeurs etc.).
Bij de media werkgroep horen ook de deelnemende panden als de OT301, OCCII, Vondelbunker, Cavia, Cinetol etc. Zij hebben een log-in voor de website om hun programmering naar de AA agenda up te loaden maar dragen indien gewenst ook inhoudelijke bij aan de krant.
Pr & communicatie Werkgroep
Houd zich bezig met interne en externe communicatie.
Financiële werkgroep
Houd zich bezig met administratie, hypotheken, donaties, abonnementen, crowdfunding etc.
Deze werkgroep zal ook budgetten maken voor elk AACE pand.
Vastgoed en onderhoud werkgroep
Voor aankoop en onderhoud van AACE panden/plekken.
Service contracten, meer jaren onderhoudsbegroting, energieverbruik (zonnepanelen) etc.
Publieke programmering werkgroep
Deze werkgroep houd zich bezig met het organiseren van publieke events. AA talks, AADE etc.
AACE werkgroepen
Elk pand dat we zullen kopen zal binnen het grote collectief vertegenwoordigd moeten zijn middels een werkgroep
Selectie werkgroep
Deze werkgroep houd zich bezig met de het voorbereiden van de selectie van mensen/collectieven voor AACE panden maar ook met eventuele onderhuur en evaluatie processen bij de AACE panden.
Duurzaamheid/circulariteit werkgroep
Wij willen er naar streven om al onze plekken zo duurzaam en groen mogelijk te maken. Dat moet terug komen in alle facetten van een pand maar ook invulling. Zo min mogelijk/geen plastic, LED lampen, zonnepanelen, wateropvang, voedsel verbouwing, recycling, geen verspilling, veel groen, duurzame materialen etc.

Aanmelden voor een werkgroep
In principe kan iedereen zich aanmelden voor een werkgroep. Maar er kunnen niet oneindig veel mensen in elke werkgroep. Afhankelijk van de werkgroep en het takenpakket dat daarbij hoort zal ook gekeken worden naar het maximale aantal mensen dat effectief is voor deze werkgroep. Het is belangrijk dat mensen in werkgroepen dingen doen die ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Productiviteit, kwaliteit en plezier in het werk staan voorop.

Elke werkgroep is verplicht om minimaal 6 keer per jaar te vergaderen en daarbij 2 keer per jaar een voor andere AA leden toegankelijke vergadering te organiseren.
AA leden hebben de mogelijkheid om via het online systeem issues en/of ideeën aan werkgroepen door te geven zodat ze geagendeerd worden voor interne bespreking of vergadering. Werkgroepen zijn verplicht om notulen van hun vergadering in Nederlands of Engels te uploaden naar het online systeem van AA zodat ze voor alle leden inzichtelijk zijn.

Lid worden van de vereniging (het grote collectief)
Wil jij AA en het AACE project steunen dan kun je lid worden van de vereniging. Dat betekend niet automatisch dat je ook als vrijwilliger aan de slag moet. Het mag, maar hoeft niet. Je kan lid worden van onze vereniging door je aan te melden via onze website. Daarbij kun je aangeven hoeveel je maandelijks, jaarlijks of eenmalig wil doneren. Leden van de vereniging worden op de hoogte gehouden via een nieuwsbrief. Je krijgt als lid tevens log-in gegevens om in te loggen in het leden gedeelte van de website. Dit is het gedeelte waarop notulen van alle vergadering (van bestuur en werkgroepen) te vinden zijn en om mee te stemmen bij grote beslissingen.
Heel belangrijk om te weten. Iedereen heeft een gelijke stem. We zijn blij met grote bedragen maar of je nou €10 of €10.000 doneert, geld geeft geen macht.

Klein collectief
Elk AACE pand vormt zijn eigen kleine collectief. We streven naar zoveel mogelijk vrijheid van denken en doen (getolereerde anarchie / regel luwe zone). Hoe het collectief in een AACE pand zichzelf organiseert en hoe ze samenwerken mogen ze zelf bepalen, er is geen standaardrecept. Ze moeten het pand zoveel mogelijk als van hunzelf zien. Als het maar een horizontale structuur heeft, zonder baas. Ook hier geldt: het collectief de baas.
Elk AACE pand, en dus elk klein collectief is onlosmakelijk verbonden met het grote collectief. Het grote collectief is immers de eigenaar van het pand.
Alle gebruikers/bewoners van de AACE panden moeten lid te zijn van de vereniging (het grote collectief) om zo ook deel uit te maken van de vraagstukken waar eventueel over gestemd zal worden. Iedereen is mede eigenaar en mede verantwoordelijk voor de ruimte(s) waarin ze wonen en/of werken.
Zie voor uitgebreide regels voor het kleine collectief bijlage 1.

 

How do we organize this
Structure

Waarden en kenmerken
Hieronder een overzicht van waarden en kenmerken die wij belangrijk vinden voor onze panden, projecten en de individuen in onze panden.
Veel van onderstaande woorden worden tegenwoordig door elk willekeurig bedrijf of organisatie misbruikt om zichzelf aan te prijzen. Ze hebben nauwelijks nog betekenis in de huidige maatschappij. Ons collectief is op deze waarden gebaseerd, wij willen deze woorden weer een betekenis geven.
In willekeurige volgorde.

Autonomie
We streven naar zoveel mogelijk zelfbeheer, zelfbestuur, flexibiliteit, eigen levensvoorwaarden, eigen woon-werk omstandigheden, onafhankelijkheid en vrijheid van denken en doen.
Collectiviteit
Democratie, op samenwerking gericht, verantwoordelijkheid, kruisbestuiving, actieve houding
Functiemenging
Wonen, werken en publieke functies. Publieke functies zijn essentieel, ze zorgen voor verbinding met de buurt en mensen die niet in pand wonen/werken. Niet alleen op kunst en cultuur gericht.
Solidariteit
Connectie met elkaar en de buitenwereld. Sociale, politieke en maatschappelijke betrokkenheid. Respect, Tolerantie.
Toegankelijkheid
Open voor publiek. Iedereen is welkom. Geen deurbeleid.
Betaalbaarheid
Zo laag mogelijke prijzen voor evenementen, consumpties, huur en andere zaken. Schept ruimte voor experiment, solidariteit en vernieuwing. Laagdrempeligheid.
Non commercieel
Een niet commercieel karakter, niet puur op winstgericht.
Diversiteit
AACE is geen standaard recept. We zijn niet op zoek naar 1 soort van tevoren bedachte plek of pand. Wat ons betreft zit de kracht van het AACE concept in diversiteit en nieuwe ideeën. We gaan voor het gemak steeds uit van een ‘gewoon’ gebouw maar we kunnen ook uit de voeten met afwijkende ruimtes. Denk aan een braak liggend terrein of misschien zelfs een ruimte in een gebouw dat ook door andere mensen gebruikt wordt.
Een AACE plek is wat ons betreft minimaal 500 vierkante meter groot maar vanaf 1000 vierkante meter wordt het mengen van functies en het opzetten van een infrastructuur die wij voor ogen hebben pas echt interessant.
Inclusiviteit
AACE is er niet alleen voor de hoog opgeleide blanke man/vrouw. We willen vanaf dag 1 openstaan voor alle mensen, alle kleuren, alle culturen. Niet dmv regels, maar hopelijk door vanzelfsprekendheid.
Zelfwerkzaamheid
Kosten besparend, zorgt voor betrokkenheid.
Let wel: niet alles is geschikt voor zelfwerkzaamheid, soms is vakkennis vereist.
Let op, overbelasting is een gevaar van zelfwerkzaamheid.
Betrokkenheid
Actieve leden die deelnemen aan het collectief. Maar let op, niet iedereen is even actief, dat bestaat niet.
Gemeenschappelijkheid
Delen van goederen, gereedschap, hulpbronnen, ruimte, kennis.
Transparantie
Openheid over beslissingen, administratie, eerlijkheid.
Avontuurlijk
Verrassing, veranderlijk, spontaan, meedoen, initiatief nemen.
Gezamenlijk
Geestverwanten.
Regel luw
Spontane energie is belangrijk, vrijheid van denken en doen, minimale regelgeving.
Duurzaam
Ambitie om zoveel mogelijk duurzaam, circulair, zelfvoorzienend, zelf producerend, zelf verbouwend te zijn. Voorbeeldfunctie.
We moeten we ons aanwennen dat duurzaamheid een waarde is die we laten meewegen bij alle oplossingen en beslissingen die we bedenken.
Creativiteit
Altijd op zoek naar en openstaan voor nieuwe vormen, nieuwe oplossingen. Ruimte voor kunst en cultuur.

Selectie en doorstroming
Het grote collectief bepaald welk pand of plek er wordt aangekocht. De ligging, grote en bestemmingsplan zullen mede bepalen wat de mogelijkheden zijn voor het mengen van de verschillende functies. Als de mogelijkheid voor een combinatie van wonen, werken en publieke functies er is dan zullen we daar op inzetten. Waarschijnlijk zal de balans niet overal hetzelfde zijn.
Zodra de invulling van de hoofd functies in grote lijnen bekend is gaan we op zoek naar mensen. Wij geloven niet in wachtlijsten maar in open oproepen via ons eigen en andere netwerken. Iedereen kan/mag zich aanmelden, mits ze zich houden aan de aanmeldingsprocedure. Het bestuur en de selectie werkgroep zal uit alle aanmeldingen een voorselectie maken (gebaseerd op inhoud, en toetsing aan onze visie en kenmerken). De voorselectie wordt voorgelegd aan de leden van het grote collectief, zij bepalen uiteindelijk wie de huurder van elke ruimte in het AACE pand wordt. 
Om ervoor te zorgen dat een AACE pand/collectief gezond blijft en actief is zal er jaarlijks een evaluatie plaatsvinden met het bestuur. Zodra blijkt dat mensen niet mee doen, geen huur betalen, onderverhuren of op andere manier de regels overtreden kan dat leiden tot ontbinding ven het contract. Het kleine collectief heeft de belangrijkste stem in de evaluatie, het grote collectief en het bestuur fungeren als externe bewaker van de doelstellingen en kan ingrijpen als het mis gaat.
Om te voorkomen dat een pand inslaapt en er na een aantal jaar niks spannends meer gebeurd is het belangrijk om te zorgen voor een goede doorstroming. Dat zullen we doen dmv evaluatie maar ook dmv inkomenstoetsing. Mensen met hele hoge inkomens hebben ook de mogelijkheid om in het normale circuit een plek te huren/kopen. Tenzij we gaan werken met gedifferentieerde huurprijzen (inkomensgebonden huurprijzen). Het is niet ondenkbaar dat iemand die veel geld verdient ook van grote waarde voor een AACE pand kan zijn.

Kapitaal
Zoals je in bovenstaande teksten hebt kunnen lezen zijn wij geen fan van het kapitalistische systeem. Toch zullen we het moeten hebben over geld. Eigendom is volgens ons - binnen het huidige systeem -  een van de enige gangbare manieren om nieuwe, permanente, vrije ruimte te creëren. Om ons ambitieuze plan te doen slagen zullen we een muur van kapitaal om ons heen moeten bouwen, om onze vrijheden te beschermen.
We nemen geen geld aan van bedrijven, personen of gemeentelijke instanties onder voorwaarden of bemoeienis die tegen onze visie en ideeën indruisen.=
Naast financiële bijdragen zijn er ook andere mogelijkheden om vastgoed in bezit te krijgen. Dat kan bijvoorbeeld door middel van een schenking, erfenis of verkoop voor een symbolisch bedrag. Een andere mogelijkheid is via mensen/bedrijven die garant willen staan voor de hypotheek die nodig is om een pand te kopen. Onze financiële werkgroep zal deze opties en constructies in de komende tijd gaan uitwerken.

Sociaal kapitaal
Naast het financiële kapitaal wil AA ook een beroep doen op het sociale kapitaal om ons heen. De komende maanden willen we via alle betrokken individuen de sociale netwerken en hulpmiddelen mobiliseren en activeren voor dit concept.
Dit is een oproep aan een ieder die zich aangesproken voelt.
Er zijn gemotiveerde mensen nodig voor alle werkgroepen. Mensen die zich willen inzetten voor dit plan en daarmee de toekomst van Amsterdam.
Naast de mensen voor de werkgroepen kunnen we ook ambassadeurs gebruiken. Dat zijn mensen met toegang tot grote netwerken, groot kapitaal en/of media die willen helpen om dit plan onder de aandacht te brengen.

Timing
Het is misschien nu niet het goede moment om iets te kopen maar wel om te beginnen met de spaarpot. Sparen en bouwen aan het collectief. Zodra de tijd rijp is zullen we kopen. Wat voor pand of plek dat zal zijn weten we nu niet. Dat is afhankelijk van het aanbod en het budget. Maar één ding is zeker: het 1e pand zal een overwinning zijn. Een mijlpaal in de geschiedenis van Amsterdam. Daarna gaan we verder voor een 2e, een 3e, een 4e en een 5e pand. Panden en plekken met verschillende functies verspreid door de hele stad. Wellicht op termijn ook daarbuiten. 
Waar het eindigt weet niemand, dat doet er nu niet toe. 

To do lijst
• Plan met een aantal deskundigen bespreken, meer input en meningen om aan te scherpen en verbeteren.
• Contact zoeken met Woningbouwvereniging Gelderland (ontstaan uit vroegere kraakwereld Nijmegen), Vakgroep Utrecht en Soweto in Amsterdam. Zij hebben ervaring.
• Open gesprek/brainstorm over dit plan met publiek, iedereen is welkom.
• Zorgen voor waterdichte constructie (financieel, qua rechtsvorm, oog op de toekomst etc)
• Ontwikkelen van online systeem zoals eerder geschetst. Donatie formulier, inlog optie voor leden, stem mogelijkheden, notulen upload etc.
• Formeren van werkgroepen, mensen, meld je aan.
• Campagne voeren. Zorgen dat zoveel mogelijk mensen dit verhaal te horen krijgen. Via media maar misschien ook via flyers, posters, video etc.
• Lobby’en bij mensen in bedrijven, vastgoed, gemeente etc. Hulp komt soms uit onverwachte hoek.
• Geld inzamelen. Heel concreet maar heel noodzakelijk.

Sluit je aan bij de beweging
Wij zijn een beweging die niet gelooft in een samenleving die wordt geregeerd door de dictaten van economische groei, technologische vooruitgang, efficiëntie en onbeperkt vrij handelsverkeer. Maar voor de duidelijkheid: om een plan als dit te steunen hoef je geen linkse rakker of communist te zijn. Als je iets anders wil dan het egoïstische en destructieve kapitalisme ben je geen slappe hippie.
Wij streven niet naar anarchie, zijn geen parasieten en er ook niet op uit om iedereen te bekeren tot ons gedachtengoed.
Diversiteit, duurzaamheid en eerlijke kansen voor iedereen is wat wij willen. Dat betekent ondernemen met andere prioriteiten. Veranderen van mindset.
Daarom roepen we iedereen op om dit plan te delen en zich aan te sluiten. Jij, je vrienden, je ouders, je neef, je oom, je baas en zelfs je opa en oma. Alle kleine beetjes helpen. 
Hoe groter het collectief van geestverwanten hoe beter. Samen staan we sterk!

Wil je kennis delen, in een werkgroep of meehelpen op andere manier?
Laat het ons weten.
Stuur een mail naar collectief(at)amsterdamalternative.nl


----------------------------------------------------------------
Bijlage 1 - Regels klein collectief
Wij - als groot collectief - willen de kracht van het kleine collectief niet verlammen door een veelheid van regels en structuur. Het is echter onmogelijk om helemaal zonder regels te werken vandaar dat er een aantal opgesteld zijn waar een klein collectief zich aan zal moeten houden.

Algemene regels voor het kleine collectief:
Werkgroep in groot collectief
Elk AACE pand is vertegenwoordigd in het grote collectief als werkgroep. Dat betekend dat zij regelmatig in gesprek gaan met het bestuur van AA, dat ze communiceren met andere werkgroepen van AA over bijvoorbeeld financiën, programmering, onderhoud etc. En dat er een vertegenwoordiger aanwezig is bij belangrijke vergaderingen van AA.
Vergaderen
Het kleine collectief zal minimaal 1 keer per maand moeten vergaderen met een externe moderator en notulist (AA leden). In deze vergadering zullen belangrijke zaken en actiepunten behandeld en besproken worden. Van deze vergaderingen worden door een externe notulist notulen gemaakten die worden ge-upload naar de AA website, zodat deze inzichtelijk zijn voor leden van het grote collectief (transparantie).
De wet
Wij van AA zijn geen politie of handhavers. We zijn voor experiment en vrijheid. We zullen ons echter zo goed en kwaad als het kan aan de wet en eventuele vergunningen moeten houden.
Collectieve ruimte
AA is niet geïnteresseerd in panden waar slechts gewoond en/of gewerkt wordt. Er moet in elk AACE pand een collectieve ruimte zijn die gebruikt wordt voor publieke programmering maar ook beschikbaar is voor vergaderingen van het kleine en grote collectief. Deze collectieve ruimte wordt gerund door het kleine collectief of een deel daarvan.
Publieke programmering
Open zijn voor publiek is essentieel (muziek, film, dans, kunst, workshops, educatie, lezingen etc). Het zorgt voor verbinding met de buurt en met andere mensen die niet in het pand wonen en/of werken. Interactie met de buitenwereld zorgt ervoor dat je onderdeel van de stad bent. De collectieve ruimte moet dus zo vaak mogelijk open zijn voor publiek.

Naast de algemene regels voor het kleine collectief zijn er ook regels voor individuen/huurders in het kleine collectief
Huur
Iedereen die een ruimte heeft in een AACE pand betaald huur. Dit is een bijdrage aan de pot van het grote collectief (de eigenaar van het pand) die berekend wordt aan de hand van vierkante meters. Deze bijdrages zijn nodig voor het betalen van de aflossing en rente van de hypotheek, onderhoud, verzekeringen, servicecontracten, vergunningen en eventuele andere kosten. Maar ook voor de spaar/actiepot om bijv. nieuwe panden te kunnen kopen.
Het is niet toegestaan om zonder opgaaf van redenen meer dan 2 maanden achter te liggen met het betalen van de huur. Langer dan 3 maanden achter liggen met de huur kan reden zijn om je contract te beëindigen.
Actief en betrokken
Elk klein collectief wil actieve leden. Mensen die aanwezig zijn en meehelpen in de organisatie.
Onderhuur voor een bepaalde tijd mag, maar niet zonder dit aan te melden bij het kleine collectief en de werkgroep ‘selectie’ van het grote collectief. En niet langer dan 3 maanden per jaar. Voor stages of uitwisselingen naar het buitenland kunnen uitzondering gemaakt worden. Maar alleen als dit in overleg gebeurd met de selectie werkgroep. Korte verhuur aan toeristen (airbnb praktijken), is uitgesloten.
Gedrag
Een voor de hand liggende regel misschien maar wel een belangrijke. Seksuele intimidatie, het dealen van drugs, agressie, racisme, diefstal, criminele activiteiten of ander onacceptabel gedrag wordt niet getolereerd en kan reden zijn om een huurcontract te beëindigen.
Huurcontract
Elke nieuwe huurder krijgt eerst een contract van 1 jaar (proeftijd), daarna steeds 5 jaar. Het bestuur van het groot collectief beslist in samenspraak met de werkgroep selectie en de werkgroep van een desbetreffend AACE pand of contracten wel of niet worden verlengt. Hierbij wordt gekeken naar het betalen van de huur, de mate van betrokkenheid en het gedrag.

Naast de algemene regels en de regels voor het individu zijn er ook regels voor de publieke ruimtes in AACE panden.
Winst
50% van eventuele winsten gaan naar het grote collectief (actiepot, solidariteitsfonds).
Alle publieke ruimtes zijn onderdeel van AA, geen aparte stichtingen of andere organisaties met winstbejag. 
Functies
Kunst en cultuur zijn belangrijk maar niet de hoofdmoot. Er moet ook ruimte zijn voor andere sociale, maatschappelijke, activistische activiteiten. Ook buurtfuncties, educatie, activiteiten voor kinderen/ouderen en multiculturele programmering zijn belangrijk. Misschien is het zelfs mogelijk om sociale zorg te betrekken in een pand?
Non-profit
AACE panden zijn geen plekken voor de commerciële mainstream. Het is geen doelstelling om weinig mensen te trekken, activiteiten mogen goed bezocht of populair worden. Daar is niks mis mee. Maar we programmeren niet vanuit de gedachte dat iets veel geld zal opleveren. We zijn geen organisatie die uitsluitend uit is op het maken van zoveel mogelijk winst.
Programmering
Het collectief dat in het pand woont en/of werkt is eindverantwoordelijk voor de programmering. Er mag uiteraard met externe programmeurs en partners gewerkt worden maar het mag niet zo zijn dat een externe partij de volledige programmering of publieke functie op zich neemt.
Vrijwillig vs betaald werk
Er zal voor elke publieke ruimte afzonderlijk een systeem moeten worden opgezet met een goede balans tussen vrijwillige uren versus betaalde uren. Het is de bedoeling dat er zoveel mogelijk taken door vrijwilligers worden gedaan. De kosten laag houden is belangrijk voor de betaalbaarheid en omdat het ruimte schept voor experiment.