About Amsterdam Alternative
About AA

Visie 
In 2015 besloten een aantal organisaties uit de Amsterdamse subcultuur om de stem van de underground te versterken door middel van het publiceren van een gezamenlijke krant en website. Onder andere de verregaande commercialisering van de stad zorgde voor de impuls om subculturen te verbinden, zichtbaar te maken en te versterken. Deze subculturen, de bloeiende kraakscene, de kunsten en alternatieve leefstijlen hebben Amsterdam ooit gemaakt tot de vrijzinnige stad waar de meeste bewoners nog steeds trots op zijn.
Amsterdam is echter in rap tempo veranderd in een kleurloze metropool gericht op het bedrijfsleven in plaats van de bewoners en hun welzijn.
Het belang van een alternatieve scene is daarom groter dan ooit tevoren.

Amsterdam Alternative beroept zich niet op een doctrine, slogan of stelling. Verschillende perspectieven, gedachtegoederen, achtergronden bestaan naast elkaar, zonder de behoefte om ze tot één massa te kneden. We zijn niet op zoek naar een afgebakende definitie van het alternatieve, maar naar hedendaagse vormen van alternatieve activiteiten en waarden, naar nieuw gereedschap waarmee we ons kunnen wapenen tegen het kapitalistische denken en doen.

Net als de deelnemende panden, is Amsterdam Alternative in al haar activiteiten non-profit, experimenteel, vernieuwend, sociaal, lokaal én internationaal.
Wij zijn een collectief van mensen, bewoners en gebruikers van Amsterdam. Wij hebben het recht op onze stad en zetten ons collectief in als wapen tegen de werking van de markt. Naast het publiceren van een twee maandelijkse krant en website zullen we ons gaan richten op andere activiteiten. Allen gericht op het voortbestaan van een gezonde, bloeiende alternatieve scene en een sterk democratisch collectief.
Samen strijden voor een stad om trots op te zijn!


Missie

Krant, website

Juist in een tijd waarin berichten makkelijk via sociale en andere virtuele media worden verspreid, kiezen we ervoor om een papieren krant te maken. De vorm van het medium sluit aan bij onze zoektocht naar het alternatieve. De krant is fysiek aanwezig in cafés en op andere plekken in de stad, hij is in oorsprong verbonden aan burgerschap, persvrijheid, en politiek debat. We maken bewust gebruik van dit ‘verouderde’ medium, omdat het maximaal opvalt als een alternatief voor het snelle en commercieel slimme.

De krant en website maken de activiteiten van participerende panden gebundeld zichtbaar, publiceren visies over alternatieven voor de mainstream cultuur, bevragen de heersende (culturele) ruimte in de stad en filosoferen over de betekenis en vormen van hedendaags activisme.
Het is de missie van de krant en de website om het belang van de alternatieve scene te beschrijven en uit te dragen in de stad.
Vanaf 2019 zullen we ons ook gaan richten op het verspreiden van video content.
We hopen op deze manier de interesse te wekken bij een groeiend aantal lezers en potentiële bezoekers voor de activiteiten van deelnemende panden en AA initiatieven waardoor de scene in z’n geheel aan zichtbaarheid en dus ook kracht wint.

Evenementen
In 2018 is Amsterdam Alternative begonnen met het organiseren van AA talks en het AADE (Amsterdam Alternative Dance Event). Deze vormen van publieke programmering zullen we de komende tijd verder gaan ontwikkelen en doorzetten. Toegankelijke, betaalbare, inspirerende debatten, lezingen, discussies en andere culturele evenementen zonder winstoogmerk. 

Collectief eigendom
We weten allemaal dat de zogenaamde rafelranden van de stad geduldig en vakkundig door de politiek en het grote geld worden weggewerkt.
Kraken is verboden, overgebleven vrijplaatsen worden indien mogelijk ontruimd of beperkt en mensen die niet in het neo liberale stramien passen worden de stad uitgeduwd.
Daarom gaat AA vanaf 2019 van start met een nieuw project. Namelijk het AA collectieve eigendom.
Wij willen vierkante meters kopen.
Vierkante meters voor experiment en afwijkende concepten die niet worden gedreven door geld.
Geen door de overheid georganiseerde broedplaatsen of bedrijfsverzamelgebouwen maar heuse collectieven gerund door echte mensen.
Plekken waar we samen de baas zijn.
Geen toekomst zonder vrijplaatsen in Amsterdam.

Collectief AA
Op het moment bestaat AA uit de volgende deelnemende panden: ADM, Cavia, Cinetol, De Nieuwe Anita, De ruimte, Fort van Sjakoo, Nieuwland, OCCII, Oostblok, OT301, Plantage Dok, Ruigoord, Badhuistheater, Astarotheatro, Zaal100, Volta, Vondelbunker, Workship de Ceuvel.
Daarnaast zijn er een groep vrijwilligers die werken aan de krant en website. Ze schrijven, illustreren, fotograferen, redigeren en distribueren.
Vanaf 2019 willen we het collectief openstellen voor iedereen die een steentje bij wil dragen aan een betere toekomst. Dat gaat via ons collectieve eigendom initiatief.
Samen staan we sterk.

Please donate!
Contact

Contact:
Algemeen: info(at)amsterdamalternative.nl
Redactie: redactie(at)amsterdamalternative.nl
Adverteren: advertentie(at)amsterdamalternative.nl
Muziek reviews: music(at)amsterdamalternative.nl
Boeken reviews: books(at)amsterdamalternative.nl
Steun abonnementen: subscription@amsterdamalternative.nl
Collectief eigendom: collectief@amsterdamalterantive.nl


Content deadlines 2019:
15 February, 12:00 uur: Content deadline issue March-April
23 February, 12:00 uur: Agenda deadline issue March-April
15 April, 12:00 uur: Content deadline issue May-June
23 April, 12:00 uur: Agenda deadline issue May-June
17 June, 12:00 uur: Content deadline issue July-August
23 June, 12:00 uur: Agenda deadline issue July-August
16 August, 19:30 uur: Content deadline issue September-October
23 August, 19:30 uur: Agenda deadline issue September-October
16 October, 12:00 uur: Content deadline issue November-December
23 October, 12:00 uur: Agenda deadline issue November-December
16 December, 12:00 uur: Content deadline issue January-February
20 December, 12:00 uur: Content deadline issue January-February

 

Donate now