AA talks - public discussions
General info

Onze krant en website maken de activiteiten van participerende panden gebundeld zichtbaar, publiceren visies over alternatieven voor de mainstream cultuur, bevragen de heersende (culturele) ruimte in de stad en filosoferen over de betekenis en vormen van hedendaags activisme. 
Het is de missie van de krant en de website om het belang van de alternatieve scene te beschrijven en uit te dragen in de stad.
We hopen op deze manier de interesse te wekken bij een groeiend aantal lezers en potentiële bezoekers voor de activiteiten van deelnemende panden en AA initiatieven waardoor de scene in z’n geheel aan zichtbaarheid en dus ook kracht wint. 

In 2018 is Amsterdam Alternative begonnen met het organiseren van het AADE (Amsterdam Alternative Dance Event) en de AA talks. Toegankelijke, betaalbare, inspirerende debatten, lezingen, discussies en andere culturele evenementen zonder winstoogmerk.
 

Agenda
List of events

AA Talk #08 - AADE - Fck de industrie, leve het experiment!
16 October 2019, 20:00-22:00 hrs
Onderwerpen vd discussie zijn: verzet, ongehoorzaamheid, illegaal, afwijken, alternatief, ondermijnen, opstand. Dit alles in de context vd muziekwereld uiteraard.
Onze gasten:
• Koen ter Heegde (Subroutine/Worm)
• Tijs Heesterbeek (Gonzo circus magazine)
• Natasja Alers (Grauzone)
* Akwasi (Neerlands Dope)
* Quirina Geijsen (Vondelbunker)

De Nieuwe Anita, Frederik Hendrikstraat 111
Gratis entree
Facebook event >>>


------------------------------------------------------------------------------

AA talk #07
20 September 2019, 20:00-22:00 hrs
Onderwerp: Coexistence at Planetary Dimensions with Patricia Reed
OT301, Overtoom 301
Gratis entree
Facebook event >>>


------------------------------------------------------------------------------


AA talk #06
23 Mei 2019, 19:30 -23:00 hrs
Onderwerp: Inclusiviteit
Plein Theater, Sajetplein 39
Gratis entree
Facebook event >>>

De grote vraag is of inclusiviteit vormgegeven en/of opgelegd mag/moet worden?
Onder inclusiviteit verstaan wij: een afspiegeling van de bevolking waarin niemand uitgesloten wordt en we naast dat verschillende vormen van diversiteit zoals culturele diversiteit, religieuze diversiteit, en diverse geaardheden worden gewaardeerd, we vooral kijken naar wat verbindt en grote groepen mensen insluit.

Stellingen:
- In vrijplaatsen en broedplaatsen is sprake van inclusiviteit.
- Er moet van bovenaf een quotum voor inclusiviteit binnen broedplaatsen en vrijplaatsen ingezet worden.
- Vrijplaatsen zijn per definitie inclusief omdat het vrijheid en autonomie biedt.
- Exclusiviteit zit verankerd in het systeem van de culturele sector.

Moderator: Siela Ardjosemito-Jethoe (cultureel antropoloog, mede-schrijfster van Diversiteit in de samenleving)
Panel leden: Nikita Gijsing (Women Inc.), Bianca Maasdamme, Samira Shadid, Martijn Braamhaar (Bureau Broedplaatsen), Jazie Veldhuyzen (Cultureel werker, activist en politicus bij BIJ1), Djura Hight


------------------------------------------------------------------------------


AA talk #05
29 Maart 2019, 19:30 -21:30 hrs
Met Brian Holmes
OT301, Overtoom 301
Free entrance
Facebook event >>>

"Watershed Maps: Ecological Struggles in the Americas”

Amsterdam Alternative invites you to the 5th installment of its talk series which will revolve around questions regarding art and political mobilization in the Anthropocene. We are very excited to have Brian Holmes with us for this AA talk. Brian Holmes is a cultural critic and self-taught cartographer, living in the US for the last decade after some twenty years in France. He's known for his art criticism and his theoretical work on global capitalism, which he now pursues as an artist, since there's no concept of "autonomous theorist" in the USA. He's a greybeard of the mailinglist nettime, collaborates with the Compass Group and Deep Time Chicago in the US, and more recently with Casa Río in Argentina. His current production swings between the magnetic poles of geography, geopolitics, earth science and tactical media, with a strong influence from the Anthropocene Campus program at HKW Berlin. If you're intrigued, check it out at http://ecotopia.today.
For the discussion, he’ll be joined by local activist groups like Fossil Free Culture NL and hopefully Code Rood.
For more info, check the article on our website >>>

------------------------------------------------------------------------------

AA talk #04
23 Februari 2018, 19:30 hrs
Als onderdeel van het 2dH5 festival
OT301, Overtoom 301
Facebook event >>>

On Saturday the 23rd of February the 4th AA talk will take place at the OT301 during the 2.Dh5 festival.
We’ll be discussing the role and influence of ‘radical’ culture on our city, society, politics and future.

-What and who is radical? And is radical the right word to use?
-What motivates people to be at the forefront?
-How hard is it to be culturally ‘radical’ in modern times?
-What has ‘radical’ culture done for Amsterdam?
-What is the role of alternative places like the OT301, ADM, OCCII, Vondelbunker?
-What is the influence of ‘radical’ culture on political awareness and involvement?
-How can Amsterdam Alternative help to stimulate, promote and help radical culture?

Open discussion with panel and audience.
In the panel: Jeffrey Babcock, Frank Vis (SOTU festival), Oscar Jan Hoogland (Eddie the Eagle), Menno Grootveld (Radio Patapoe), Jaap Draaisma, Sam Heady (Free Fringe Festival), Olga vd Berg (De Nieuwe Anita), Oscar Smit, Mike (ADEV), Dirk (Mobiele Eenheid).

------------------------------------------------------------------------------

AA talk #03
24 Januari 2018, 20:00 hrs
Onderwerp: Collectief Eigendom
Paleisstraat 107
Facebook event >>>

Amsterdam Alternative is onlangs gestart met de basis van een nieuw plan. Het gaat over collectief eigendom. Over vrije ruimte en vrijplaatsen waar we samen als collectief de baas zijn. De eerste opzet van ons plan is hier te lezen. 

Tijdens de AA talk op donderdag 24 januari zullen we gaan discussiëren en brainstormen over dit idee en met name over de invulling en uitvoering ervan.


------------------------------------------------------------------------------

AA talk #02
21 November 2018, 20:00 hrs
Over vrijplaatsen in Amsterdam
Mobiele Eenheid, Gedempt Hamerkanaal 86

Wat is een vrijplaats? Het antwoord op deze vraag lijkt simpel, namelijk een plek waar je vrij kunt zijn. Maar wat is vrij zijn? En hoe verbindt je dit aan een maatschappelijke functie, hoe verhoudt vrijheid zich tot de rechtsstaat, culturele ontwikkeling en verandering? Wat betekenen vrijplaatsen voor Amsterdam? Verdwijnen de laatste vrijplaatsen nu uit Amsterdam? Hoe kunnen we vrijplaatsen voor Amsterdam behouden?
Hierover gaat deze avond bij de Mobiele Eenheid, een sinds kort gekraakt sociaal centrum in het nog te ontwikkelen Hamerkwartier.
We bekijken dit onderwerp vanuit verschillende perspectieven en ervaringen. Zo komen verschillende bestaande vrijplaatsen (ADM, Mobiele Eenheid en Bajesdorp) aan het woord evenals mensen uit andere initiatieven (Urban Resort, Vrijplaatsen Akkoord).
Met elkaar proberen zij niet alleen te kijken naar wat de ervaring en het verleden ons vertellen maar ook wat de toekomst van vrijplaatsen in onze geliefde stad is en zou kunnen zijn.

------------------------------------------------------------------------------

AA talk #01
28 September 2018, 16:30 hrs
Art and Autonomy / Past-Present-Future
R X helling NDSM, neveritaweg 15, 1033 WB amsterdam

Met oa. Sebastian Olma, Bart en Klaar, Jaap Draaisma en U!
Directe aanleiding is het recent verschenen boek: Art and Autonomy door Sebastian Olma.
Op deze vrijdagmiddag gaan we op de NDSM samen met de schrijver in gesprek over het boek.
De motieven en achtergronden van het onderwerp. Daarbij kijken we ook naar de lokale context van de broedplaats en verkennen we met elkaar toekomstperspectieven over de plaats en rol van de kunst in onze geindividualiseerde en neoliberale samenleving.