AA talks - public discussions
General info

Onze krant en website maken de activiteiten van participerende panden gebundeld zichtbaar, publiceren visies over alternatieven voor de mainstream cultuur, bevragen de heersende (culturele) ruimte in de stad en filosoferen over de betekenis en vormen van hedendaags activisme. 
Het is de missie van de krant en de website om het belang van de alternatieve scene te beschrijven en uit te dragen in de stad.
We hopen op deze manier de interesse te wekken bij een groeiend aantal lezers en potentiële bezoekers voor de activiteiten van deelnemende panden en AA initiatieven waardoor de scene in z’n geheel aan zichtbaarheid en dus ook kracht wint. 

In 2018 is Amsterdam Alternative begonnen met het organiseren van het AADE (Amsterdam Alternative Dance Event) en de AA talks. Toegankelijke, betaalbare, inspirerende debatten, lezingen, discussies en andere culturele evenementen zonder winstoogmerk.
 

Agenda
List of events

AA talk #05
29 Maart 2018, 19:30 hrs
Met Bryan Holmes
OT301, Overtoom 301

------------------------------------------------------------------------------

AA talk #04
23 Februari 2018, 19:30 hrs
Als onderdeel van het 2dH5 festival
OT301, Overtoom 301

------------------------------------------------------------------------------

AA talk #03
24 Januari 2018, 20:00 hrs
Onderwerp: Collectief Eigendom
Paleisstraat 107
Facebook event >>>

Amsterdam Alternative is onlangs gestart met de basis van een nieuw plan. Het gaat over collectief eigendom. Over vrije ruimte en vrijplaatsen waar we samen als collectief de baas zijn. De eerste opzet van ons plan is hier te lezen. 

Tijdens de AA talk op donderdag 24 januari zullen we gaan discussiëren en brainstormen over dit idee en met name over de invulling en uitvoering ervan.


------------------------------------------------------------------------------

AA talk #02
21 November 2018, 20:00 hrs
Over vrijplaatsen in Amsterdam
Mobiele Eenheid, Gedempt Hamerkanaal 86

Wat is een vrijplaats? Het antwoord op deze vraag lijkt simpel, namelijk een plek waar je vrij kunt zijn. Maar wat is vrij zijn? En hoe verbindt je dit aan een maatschappelijke functie, hoe verhoudt vrijheid zich tot de rechtsstaat, culturele ontwikkeling en verandering? Wat betekenen vrijplaatsen voor Amsterdam? Verdwijnen de laatste vrijplaatsen nu uit Amsterdam? Hoe kunnen we vrijplaatsen voor Amsterdam behouden?
Hierover gaat deze avond bij de Mobiele Eenheid, een sinds kort gekraakt sociaal centrum in het nog te ontwikkelen Hamerkwartier.
We bekijken dit onderwerp vanuit verschillende perspectieven en ervaringen. Zo komen verschillende bestaande vrijplaatsen (ADM, Mobiele Eenheid en Bajesdorp) aan het woord evenals mensen uit andere initiatieven (Urban Resort, Vrijplaatsen Akkoord).
Met elkaar proberen zij niet alleen te kijken naar wat de ervaring en het verleden ons vertellen maar ook wat de toekomst van vrijplaatsen in onze geliefde stad is en zou kunnen zijn.

------------------------------------------------------------------------------

AA talk #01
28 September 2018, 16:30 hrs
Art and Autonomy / Past-Present-Future
R X helling NDSM, neveritaweg 15, 1033 WB amsterdam

Met oa. Sebastian Olma, Bart en Klaar, Jaap Draaisma en U!
Directe aanleiding is het recent verschenen boek: Art and Autonomy door Sebastian Olma.
Op deze vrijdagmiddag gaan we op de NDSM samen met de schrijver in gesprek over het boek.
De motieven en achtergronden van het onderwerp. Daarbij kijken we ook naar de lokale context van de broedplaats en verkennen we met elkaar toekomstperspectieven over de plaats en rol van de kunst in onze geindividualiseerde en neoliberale samenleving.