Recent articles
Issue #017 Published: 11-03-2018 // Written by: Fair City
“Amsterdam naar 2 miljoen inwoners?” Zef Hemel’s hipstertheorietjes leiden tot de dictatuur van het Kapitaal!
Afgelopen maand is er in de stad en in de media veel te doen over de explosief toegenomen drukte én over het feit dat de stad enorm moet groeien om deze problemen het hoofd te bieden. Heel groot moet het worden, om de druk beter te verdelen. Ook in de gemeenteraad horen we op verschillende momenten en bij alle partijen: Bouwen, bouwen, bouwen! Maar voor wie? Voor wie bouw je de stad? Wie komen er te wonen? En wat als je niet zo grootschalig tekeer gaat?  Adviseur van het huidige stadsbestuur en hoogleraar Zef Hemel komt afgelopen week op de gemeentewebsite met prachtige sociale verhalen om deze geprojecteerde groei te onderbouwen. Hij ziet zelfs een stad van 2 miljoen mensen ontstaan. “We moeten DROMEN en groot durven denken!”  Dit wordt vervolgens gelegitimeerd met een heel arsenaal aan modejargon: van de inclusieve stad; de open stad, een gastvrije stad voor iedereen; stad in balans; duurzame stad tot en met bestrijding van de eenzaamheid aan toe. “Hoe meer mensen, hoe minder eenzaamheid”. Ook de 17 miljoen toeristen per jaar die Amsterdam nu bezoeken zijn in deze analyse onderdeel van de oplossing: met meer inwoners komt de stad beter ‘in balans’. Hoogleraar Hemel was jarenlang als planoloog in dienst bij de gemeente. Hij zat maar liefst tien jaar in de directie van de dienst die de stad ontwikkelt. Die grote ambtelijke dienst is gaan dromen over de aantrekkelijke stad en is daarbij de realiteit helemaal uit het oog verloren. Het gaat ons niet om deze man, maar om wat hij representeert en met deze hipstertheorietjes ook legitimeert. Het uitgebrachte advies over groeien naar 2 miljoen inwoners is geen serieus alternatief voor Amsterdam maar een rookgordijn om een neoliberale stadplanning te rechtvaardigen. Planologie is blijkbaar geen wetenschap maar meer een soort verzameling van hipstertheorietjes ter ondersteuning van het heersende marktdenken.  Dat moet anders! Over welke stad hebben we het eigenlijk? Amsterdam is een metropool, wordt gesteld door dezelfde ruimtelijke planners en politici. Volgens Faircity zijn er inmiddels twee steden, een groeiende stad voor de rijken en een krimpende stad voor de lagere inkomens. Het stadscentrum heeft een grote aantrekkingskracht op internationaal kapitaal en investeerders. Dat ontstond niet vanzelf. Onder burgemeester Van der Laan is massief ingezet op het verbeteren van de positie van de stad ten opzichte van internationale competitie. Dit programma heette TOPSTAD. De stad werd een succesvol merk (I-amsterdam) met een citymarketingbudget van in totaal 100 miljoen euro. Om je vingers bij af te likken. Zo wordt de stad een consumptieartikel, lekker aangekleed met Zef Hemel’s hipstertheorietjes. Dat resulteert nu dus in een monocultuur van geld. Ook woningen zijn handelswaar geworden. De dominante functie in het straatbeeld is vertier en consumptie. “De grote vloek der saaiheid”, noemde stedenbouwkundig criticus Jane Jacobs dit. Wat voor stad willen we zijn... en groei, groei waarvan? Zuigt Amsterdam de rest van het land leeg? Deels wel; delen van Nederland krimpen terwijl een aantal steden, waaronder Amsterdam, groeien. Grotendeels ook niet, want de grote instroom van Amsterdam komt uit het (westerse) buitenland. Deze groep koopt al enkele jaren het merendeel van de woningen op, ook in de 19de eeuwse wijken. Op het grootste deel van de Amsterdamse woningmarkt heeft het grote geld nu vrij spel; zowel in de koopsector als in de particuliere huursector wint de hoogste bieder. Ondanks alle modieuze begrippen van de afgelopen jaren, zoals ‘de ongedeelde stad’, wordt de kloof tussen rijk en arm steeds groter en schrijnender. Dit is een groot gevaar voor de sociale samenhang in de wijken maar ook voor de stedelijkheid zelf. Wat kunnen we doen? Ingrijpen in de huidige woningmarkt is minstens zo belangrijk als het bouwen van meer huizen. Stop nou eindelijk (na meer dan 20 jaar!) met de verkoop van sociale huurwoningen (meer dan 32.000 zijn er inmiddels verkocht). Pas op de particuliere huursector weer de regels toe van huurhoogte en inkomen; maak er een beschermde sector voor middeninkomens van. Zonder deze ingrepen is nieuw bouwen dweilen met de kraan open: er verdwijnen meer betaalbare woningen dan je tegenop kunt bouwen. Stop met de verkoop van gemeentelijk vastgoed. Hiermee kunnen we een tegenkracht organiseren door op plekken in de stad te sturen op diversiteit en betaalbaarheid. Zo wordt de stad geen slachtoffer van haar eigen succes. Door het activeren van een tegenmacht gaan we de zelfvernietiging van diversiteit tegen. Als we dat niet doen, wat houden we over? Monocultuur!  Dat laten we niet gebeuren. www.faircity.amsterdam Wil je in gesprek over jouw Amsterdam? Kom op 11 maart vanaf 15.00 uur naar ons lijsttrekkersdebat in de tuinzaal van de Tolhuistuin in Noord. Faircity en verenigde huurdersorganisaties organiseren op die dag een debat tussen burgers, politici en experts over hoe de stad weer van haar bewoners wordt. Waar welvaart en welzijn weer in balans komen, en we niet zelf op de vlucht hoeven voor het kapitaal. Die stad is van ons!
Issue #016 Published: 05-03-2018 // Written by: Jacqueline Schoemaker
Wie is ‘wij’?
Het zijn altijd mensen die een norm opleggen – politici, analisten in de main stream media – die zeggen dat ‘we’ iets niet of wel ‘moeten willen met z’n allen’. De persoon spreekt niet alleen zijn/haar eigen visie uit, maar verbindt daar in één adem aan dat iedereen (‘allen’) hetzelfde zou moeten vinden. ‘Allen’ wordt onderworpen aan de visie van die ene persoon, terwijl de boodschap van die persoon wordt verpakt als een collectieve uitdrukking. Een individueel iemand vindt iets, en spreekt in naam van mij, zonder mij te vragen wat ik er eigenlijk van vind, en wekt daarbij de indruk dat ik mij achter zijn/haar visie schaar. Er is volgens mij geen grotere dooddoener voor de diversiteit.  Een andere uitdrukking, die op hetzelfde neerkomt, is de door dezelfde mensen vaak uitgesproken opvatting dat iemand (of liefst een hele groep mensen) moet kunnen ‘meekomen in de maatschappij’. Wat betekent dit eigenlijk? Wanneer kom je ‘mee in de maatschappij’? Als je een baan hebt? Op vakantie kunt gaan? Er min of meer dezelfde denkbeelden op nahoudt als degene die deze uitspraak doet? Wie bepaalt voor mij dat ik moet meekomen? Waarmee? Het feit dat ik er ben, in deze maatschappij, betekent al dat ik er onderdeel van uitmaak. En meer valt er niet over te zeggen. Tenzij degene die vindt dat anderen ‘moeten meekomen in de maatschappij’ eigenlijk wil zeggen dat die anderen meer zouden moeten handelen zoals hij/zijzelf. De anderen moeten een lesje leren over normen en waarden, en degene die de uitspraak doet, voelt zich bevoegd dit lesje te geven. Het zijn altijd anderen die ‘moeten meekomen in de maatschappij’. Niemand zegt dit over zichzelf. Zo is ‘de boze burger’ ook altijd een ander. Of de mensen die ‘gekwetst worden door zwarte piet’. Of ‘groepen die onder de armoedegrens leven’. Iemand die onder de armoedegrens leeft, zal het nooit hebben over ‘groepen die onder de armoedegrens leven’. En ‘wij’? ‘Wij’ is genoeglijk ‘met z’n allen’. Of ‘het rijke Westen’. Of ‘normaal’ (de grootste dooddoener van allemaal). Maar ik (blank en hoog opgeleid) ben ook een boze burger. Ook ik word gekwetst door zwarte piet. Ik ben niet met z’n allen maar alleen, en in het beeld van het rijke westen herken ik mijn eigen ideologie maar half. Ik hoor bij de anderen. Je est un autre. Er spreekt niets dan uitsluiting uit deze woorden, deze labels. Ze zijn normatief, en het is duidelijk waar de norm ligt en wie hem bepaalt.  De ‘I’ in het ‘Iamsterdam’-logo is bijvoorbeeld bijzonder misleidend. De gemeente wil dat het logo het symbool van de stad en haar inwoners is, maar waartoe verhoudt ‘I’ zich hier? De metershoge letters staan permanent opgesteld voor het Rijksmuseum; soms bij bepaalde andere gebouwen, zoals het (koloniale) Tropenmuseum; en nooit op andere plekken, zoals een woonstraat waar geen vertier is. Deze hiërarchie laat duidelijk zien waar het stedelijk belang ligt. En de inwoners worden via ‘I’ gebruikt om een verhaal van identiteit te vertellen waar ze voor een groot deel zelf geen boodschap aan hebben. ‘Iamsterdam’ is selectief, strategisch en normatief, op geen enkele manier inclusief. Ik ben al heel lang niet meer in het Rijksmuseum geweest, zoals zoveel inwoners van de stad. ‘Iamsterdam’ is duidelijk het symbool van de Amsterdamse toeristenindustrie. Met de ‘I’ van inwoner heeft het bitter weinig te maken.   
Issue #016 Published: 01-03-2018 // Written by: Cody Hochstenbach
Uitsluiting door gentrificatie
Door de steeds grotere woningcrisis gentrificeren de grote Nederlandse steden in rap tempo. Dit proces neemt in Nederland echter andere vormen aan dan in Engeland of de VS. Waar in deze landen sprake is van directe verdringing op de woningmarkt zien we in Nederland eerder het tegenovergestelde: mensen met een sociale huurwoning verhuizen steeds minder omdat de alternatieven onbetaalbaar zijn. Medio 2017 kwamen de Amsterdamse woningprijzen voor het eerst boven de vier ton uit. Een toename van €120.000 in twee jaar tijd. Een nieuw record. De hoofdstad raakt steeds verder losgezongen van de rest van het land. Ook in andere grote en middelgrote steden stijgen de woningprijzen bovengemiddeld snel. De recente prijsstijgingen zijn een teken van de toenemende populariteit van de stad. Tegelijkertijd belichamen ze een nieuwe, steeds diepere wooncrisis – een crisis van onbetaalbaarheid en ontoegankelijkheid. Binnen steden zorgt deze hoge druk voor gentrificatie. Oude arbeiderswijken worden populair bij de middenklasse, woningen worden opgeknapt en tegen de hoofdprijs verkocht, en hippe horeca vestigt zich in de buurt. Voorheen was gentrificatie een kleinschalige tegenbeweging, maar inmiddels is de gentrificatie alomtegenwoordig. Stadsbesturen doen er alles aan de hoogopgeleide middenklasse aan zich te binden, en gentrificatie speelt hierbij een sleutelrol. Markt en staat zorgen er voor dat gentrificatie over de stad uitgesmeerd wordt. Gentrificatie: zelfde begrip andere uitwerking Ook de term gentrificatie zelf is inmiddels gangbaar geworden. Toch bestaat er nog veel verwarring over gentrificatie en haar gevolgen. Dit vloeit voort uit het feit dat we veel van onze kennis over gentrificatie geïmporteerd hebben uit Engeland en de Verenigde Staten – Londen en New York in het bijzonder. Meer dan in Nederland, deelt de markt daar de lakens uit. Ook qua wonen. In deze liberale Angelsaksische landen gaat gentrificatie hand in hand met harde, directe verdringing. Gierige huisbazen en speculerende vastgoedbonzen gooien de huren omhoog en verjagen zo de arme oude bewoners uit hun buurt. Omvangrijk corporatiebezit en huurbescherming zorgen er voor dat dit in Nederlandse steden gelukkig veel minder voorkomt. Oude bewoners kunnen blijven wonen waar ze wonen, ook wanneer de gentrificatie in hun buurt de overhand krijgt. Het is mooi dat we verdringing doorgaans weten te vermijden. Uitsluiting in plaats van verdringing Het gebrek aan grootschalige directe verdringing, zorgt al snel voor de conclusie dat gentrificatie positief uitpakt voor zowel rijke nieuwkomers, als arme oude bewoners. De buurt wordt namelijk opgeknapt en zittende bewoners hoeven niet te vertrekken. Deze redenering is echter te simpel. Verdringing door gentrificatie blijft dan wel beperkt in Nederlandse steden, uitsluiting door gentrificatie is aan de orde van de dag. Door gentrificatie worden woningen nadat ze vrijkomen vaak onbetaalbaar. Sociale huurhuizen worden verkocht aan de hoogste bieder of verhuurd tegen de hoge marktprijs. De toegankelijkheid van de betaalbare huursector gaat zienderogen achteruit. Zo nam in Amsterdam tussen 2007 en 2015 het aantal nieuwe toewijzingen van sociale corporatiewoningen met maar liefst 37% af: van 9.657 naar 6.050. Een gigantische afname in kort tijdsbestek. Daarnaast verdwijnen de meeste vrijkomende particuliere huurwoningen in de dure vrije sector. Dit is zeker niet alleen maar het gevolg van gentrificatie, maar het proces levert wel een directe en belangrijke bijdrage. Zolang je op dezelfde plek blijft wonen is gentrificatie geen probleem Voor zittende bewoners hoeft dit allemaal niet erg te zijn. Zo lang zij goed zitten, gaat de gentrificatie grotendeels aan hen voorbij: hun huur stijgt slechts geleidelijk en van mogelijk huisuitzetting is geen sprake. De buurt om hen heen verandert wel, en er zijn zowel oudgedienden die de veranderingen waarderen als hen die buurtverlies ervaren. Maar wanneer zij moeten of willen verhuizen, werpt gentrificatie steeds grotere barrières op. Gezinsuitbreiding, echtscheiding en baanverlies maken verhuizen noodzakelijk. De huidige woning wordt namelijk te klein, te groot, of simpelweg onbetaalbaar. Maar gentrificatie maakt het lastig of onmogelijk een andere, betaalbare woning te vinden. Ook voor nieuwkomers betekent gentrificatie minder woonkansen, en dus meer uitsluiting. Mensen blijven gedwongen op hun plek In plaats van meer (gedwongen) verhuizingen heeft gentrificatie in Nederlandse steden daarom het tegenovergestelde effect. Het aantal verhuizingen neemt er juist door af. Huishoudens met een laag inkomen komen steeds vaker klem te zitten in hun woning. Dit zien we duidelijk in Amsterdam: het aanbod van betaalbare woningen krimpt, en de verhuiscijfers onder sociale huurders kelderen. Een wrang neveneffect is dat hun blijvende aanwezigheid – uit noodzaak geboren, alternatieven zijn schaars – aangehaald wordt om de gevolgen van gentrificatie te bagatelliseren. Bevolkingsverandering in de buurt gaat er immers minder snel door, waardoor het allemaal wel mee lijkt te vallen. Verhuizen: betalen of de buitenwijk Voor huishoudens die toch verhuizen – zowel nieuwkomers als oude bewoners – zijn de gevolgen van uitsluiting divers. Een daarvan is de suburbanisatie van armoede: Deze lage inkomens vinden geen plek meer in de stad, maar wijken uit naar nabijgelegen kernen. Anderen blijven wel in de stad wonen, maar moeten daarvoor grotere offers maken. Ze moeten genoegen nemen met een te kleine woning, ze moeten de woning delen met anderen, of simpelweg hogere woonlasten accepteren. Waar Amsterdamse sociale huurders in 2009 nog 33% van hun inkomen kwijt waren aan huur, daar was dit in 2015 opgelopen tot 38%. Verdringing mag dan nog wel beperkt zijn in Nederland, uitsluiting door gentrificatie blijkt een geduchte vervanger. Nog wel. Het afbreken van huurbescherming en flexibilisering van de woningmarkt maken directe verdringing een steeds waarschijnlijker toekomstbeeld. Cody Hochstenbach is stadsgeograaf aan de Universiteit van Amsterdam. In 2017 promoveerde hij cum laude op zijn proefschrift Inequality in the gentrifying European city. “Uitsluiting door gentrificatie” werd eerder gepubliceerd in Sociale Vraagstukken, 4 september 2017  www.socialevraagstukken.nl Opgenomen met toestemming van Cody Hochstenbach en Sociale Vraagstukken.  
Issue #016 Published: 26-02-2018 // Written by: Denis McEvoy
The Brexit delusion and Amsterdam
This is how it tends to work: The government changes social laws and economic regulations supposedly improving life for all of us, particularly for those who are not super wealthy. Yet in reality, something else happens. At first, no one notices. Then life slowly becomes less livable . It becomes harder to buy a house. Finding decent work becomes more difficult. If one does find work, the monthly paycheck has to stretch further and further. Health insurance provides less and costs more. Meanwhile, benefiting from a range of incentives, companies move in from abroad bringing literally hundreds of well-paid, mostly foreign, workers with them. The logic goes that foreign investment is good for the economy. In a sense this is true, the economy benefits overall. But most ordinary people see their protections rolled back while deep-pocketed foreigners come in and drive up the cost of everything from housing to childcare.  People become frustrated. For aspiring politicians it’s tempting to work with frustrations because they seem to represent problems. But politicians must be careful to avoid simplistic Brexit-style analyses of complex problems. The Brexit delusion suggests that the decline in your quality of life is not because the neoliberal policies of economic deregulation and the dismantling of the welfare state but because of an influx of foreigners. So the proposed solutions to our problems become more and more simple: blame the foreigners. It’s far easier to run an election campaign blaming foreigners for every problem than it is to tackle difficult questions. It’s less interesting to campaign on the idea that complex social, political and economic forces have caused governments to shy away from policies that involve any form of wealth redistribution and favour economic deregulation instead. The trouble is that today’s political problems are more complex than ever while people’s appetite for easy answers has only increased. The late ‘90s — buoyed by the birth of new democracies around the world and an internet-driven economic surge — seemed like everything was going to be okay, helping to lull a lot of people into a political sleep. Now, spurred by problems at home and abroad, many have awoken and are all too ready to believe complex problems should have simple solutions. Brexit was born from a belief that complex problems should have simple solutions: things aren’t going well; there are problems with the EU; there are a lot of foreigners in the UK; politicians, rich people and media types typically ignore our concerns or call us racist, so let’s leave the EU... Amsterdam would do well to heed such muddled over simplifications. Housing appears as a major issue in the manifestoes of many of Amsterdam’s political parties. Affordable housing is drying up and moneyed expats are paying insane rents, driving the prices even higher. Many who can afford it are buying second properties and profiting from the squeeze by renting them out on airbnb or similar services. The Brexit-delusion offers a simple answer to this complex mess: there are too many expats and tourists in the city and if only we could go back to how things were 20 or more years ago, everything would be fine. Meanwhile in reality, Amsterdammers, foreign and native-born alike, need to stand up for the rights of their fellow citizens. We need more affordable housing. We need more incentives to help families stay in the city centre. We need to continue the great Dutch egalitarianism that sees rich and poor living in close enough proximity to understand each other, and put the brakes on the current forces that are creating a city centre of ‘haves’ and outskirts and satellite towns of ‘have less’. Honestly assessing who plays the biggest role in these problems is step one. Should we blame foreigners, many of whom have lived here for a long time and contributed hugely to their communities. Or should we look at the complex combination of ill-advised government policy and opportunistic housing corporations? Because while the ‘old’ foreigners may have contributed more and integrated better than many of their ‘new’ counterparts, their new counterparts are often being routinely screwed by housing corporations who care not one jot about their living conditions as long as the mammoth rent comes in every month. Well-paid foreigners aren’t more appealing as tenants simply because they have a lot of disposable income, they also rarely know their rights as well as the natives and many housing corporations understand this and prey on it. And, just like the Brexit delusion, the terrifying risk is contagion. Sure, expats don’t love being picked on as a problem but they still enjoy a certain privilege. Refugees and other vulnerable foreigners are also demonized when the Brexit delusion spreads.  Simplistic answers lead to simplistic answers. Just like Brexit, the frustration can be turned easily onto other people who have even less to do with the problem and are in even less a position to do anything about it. Some people actually believe refugees choose to flee their homes and everything they care about to go to a country they don’t know, where they don’t speak the language just so they can get discounted social housing. People already believe this and their numbers will only grow, with racism (if you prefer ‘bigotry’ or ‘prejudice’ that’s entirely on you) following close behind.   Amsterdam has been a magnet for people from all over the world throughout its long proud history. It has shaped and been shaped by its status as a truly diverse, open and cosmopolitan city. Celebrating Amsterdam’s spirit of internationalism, the Badhuistheater will bring tales from England and the Czech Republic to stage in the first half of 2018 – each a comment on the lives of ordinary people as history grinds on around them. We’ll keep bringing our Dutch neighbours and our international friends of all ages together to enjoy the rare beauty of live theater.  We hope to see you there.          
Issue #016 Published: 15-02-2018 // Written by:
De ‘nacht voor de nacht’ een platform voor de nachtcultuur van Amsterdam
Op 24 februari vindt de ‘Nacht voor de nacht’ plaats en wordt de nieuwe nachtburgemester gekozen. AA sprak met Ella Overkleeft over deze avond en de activiteiten van Stichting N8BM A’dam. De nacht voor de nacht wordt georganiseerd door de Stichting N8BM A’dam. Kun je kort uitleggen wat die stichting doet? Stichting N8BM A’dam is opgericht in 2014 en zet zich in voor een veilig, divers en creatief nachtleven. De onafhankelijke stichting is de schakel tussen de gemeente, ondernemers, bewoners en bezoekers van de stad. We geven gevraagd en ongevraagd advies. Wij signaleren trends en ontwikkelingen in het nachtleven en organiseren bijeenkomsten en evenementen ter stimulatie van de dialoog. Daarnaast zetten wij onderwerpen op de politieke agenda om echt verandering teweeg kunnen brengen. Mirik Milan is sinds 2012 nachtburgemeester van de stad en ik ben er in 2013 bij gekomen. In 2014 hebben we samen de stichting opgericht en sindsdien zitten we beide in het dagelijks bestuur. De stichting is opgericht om het nachtburgemeesterschap te professionaliseren en daadwerkelijk invloed uit te kunnen oefenen. De stichting bestaat uit een dagelijks bestuur, raad van toezicht en nachtraad. Daarbij hebben we ook een Club van 100 opgericht. Alle clubs die meedoen aan de ‘Nacht voor de Nacht’ zijn hier lid van, maar een ieder die affiniteit heeft met het nachtleven kan zich hiervoor aanmelden. Het is de backbone van stichting, financieel en qua netwerk.  Er wordt 24 februari een nieuwe nachtburgemeester gekozen. Hoe gaat dat in zijn werk? Ja klopt, die zullen plaatsvinden in de Marktkantine. Alles hierover staat op onze website, we zijn hier heel transparant over. Wat is de taak van de nachtburgemeester? Het gaat vooral om signaleren, verbinden en agenderen. Het nachtleven heeft vaak een slecht imago, men ziet alleen maar de risico’s en lasten. Met name vanuit de gemeente berust er vaak een stigma op de nacht. Gelukkig is er vooruitgang, mede door wijlen Van der Laan, die wel begreep hoe belangrijk de nacht voor een stad is. Als nachtburgemeester is het je taak om de positieve kanten en kansen van het nachtleven uit te lichten en te delen met mensen. Het nachtleven is meer dan alleen maar dansen en drinken, daarom spreken wij ook over ‘nachtcultuur’. In de nacht wordt gebroken met alledaagse conventies, denken mensen in mogelijkheden en daardoor is er ruimte voor creativiteit. Het nachtleven is vaak een voorloper, waar de dag nog veel van kan leren. De meeste van onze lezers zullen de nachtburgemeester associëren met het commerciële uitgaanscircuit en niet met de alternatieve non-profit plekken die bij Amsterdam Alternative zijn aangesloten, is dat terecht?  Nee dat vind ik niet. Het nachtleven van Amsterdam bestaat uit verschillende scenes en wij zijn er voor iedereen. Wij maken onderdeel uit van een Europees project genaamd ‘Enter The Void’ dat zich inzet voor het gebruik van urban space voor underground jongeren en subcultuur. Hiervoor zijn wij op grote schaal bezig met het gentrification vraagstuk dat in alle westerse steden speelt. In het buitenland leren wij over hoe andere steden omgaan met deze problematiek. Ook hebben we onlangs een event (in Sexyland) georganiseerd voor meer experiment in de stad. Er waren verschillende groepen jongeren en politici aanwezig om mee te praten.  Ook zat ik onlangs in een panel over het behoud van de NDSM, en heb ik binnenkort een afspraak met een projectontwikkelaar daar. Zo zijn we altijd bezig om te zien waar er mogelijkheden liggen in de stad en waar we invloed op kunnen uitoefenen. Wij vinden het heel erg belangrijk dat er laagdrempelige, vrije plekken blijven bestaan in de stad.  In hoeverre is de alternatieve scene gebaat bij een nachtburgemeester en de stichting N8BM?  Wij geloven dat elke scene gebaat is bij een nachtburgemeester. Maar de tijd is beperkt en er zijn honderden thema’s waar je je mee bezig zou kunnen houden. Daarom is het belangrijk dat mensen van zich laten horen, wat willen zij op de agenda zetten van de nachtburgemeester? Kijk naar de gewone burgemeester die houd ook rekening met de behoeften van de inwoners van de stad. Bottom-up citymaking is volgens ons erg belangrijk. Wij hebben inmiddels een groot netwerk opgebouwd en kunnen de stem versterken van een ieder die dat wil. Wat vinden jullie van de alternatieve scene in Amsterdam? Wij vinden dat deze best wat groter mag groeien. Amsterdam heeft de neiging om zich als monocultuur te ontwikkelen. Dit is niet per se alleen gaande in het nachtleven, het is onderdeel van een grotere sociaal-maatschappelijke ontwikkeling. Wij supporten alle DIY initiatieven. Deze initiatieven zijn belangrijk voor de stad en laten aan jongeren zien dat het ook anders kan. Wij zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe evenementenbeleid voor Amsterdam. Hier pleiten wij voor meer aanwas van onderaf. Biedt ruimte voor alternatieve projecten en niet alleen aan de grote reuzen.  Wat vinden jullie van het toenemende toerisme en gentrificatie in Amsterdam? Wat heeft dat op de langere termijn voor effect op de zogenaamde ‘creatieve’ stad? Wij geloven dat culturele diversiteit goed is voor sociale inclusiviteit. Ik maak me persoonlijk zorgen over het ontstaan van een monocultuur, waarin verdraagzaamheid richting anderen ver te zoeken is. Wat betreft het toerisme geloven wij dat sustainable tourisme, kwalitatief toerisme beter is voor een stad, geen consumentisme. Een gemeente zou zich hier op kunnen focussen door het beleid aan te scherpen. Meer geëngageerde bezoekers levert een ander soort dynamiek op tussen de inwoners en bezoekers van een stad. Met onze stichting focussen we daarom altijd op kwaliteit. Een club met eigen programmeur is bijvoorbeeld van meer waarde voor de stad dan een verhuurschuur. Dus waar geef je gezien de beperkte ruimte de voorkeur aan? Dat soort dingen moet je je als gemeente afvragen.  Wat heeft het gebrek aan vrijplaatsen en autonome zones voor effect op Amsterdam? We stonden ooit bekend om het liberale ruimdenkende karakter maar dat brokkelt steeds verder af. We worden steeds bureaucratischer en conservatiever. Diversiteit veranderd langzaam maar zeker in een saaie monocultuur. Is dat niet zorgelijk?  Ja dit is zorgelijk. Als nachtburgemeester (lees onafhankelijke stichting) heb je de mogelijkheid om de luis in de pels van de gemeente te zijn, tegen het beleid in te gaan en zaken als autonome zones op de kaart te zetten. Ik was laatst nog te gast op ADM dus de connecties zijn er zeker. Wij proberen met alle betrokkenen de dialoog aan te gaan. Volgens ons is een dialoog nodig om tot resultaten te komen. Wij verbinden partijen met elkaar, zodat men samen sterker kan zijn. Wat ik gemerkt heb is dat voorstanders van vrijplaatsen in de stad nogal gefragmenteerd zijn en los van elkaar actie voeren. Ik geloof dat dit sterker en georganiseerder kan. Fair city is bijvoorbeeld een mooi initiatief en volgens mij groeit die organisatie flink. Dat zegt dat het de mensen bezig houdt en zorgen baart. Daarom heb ik ook wel vertrouwen in een tegenbeweging. Het lijkt vaak alsof de politiek geen lange termijn visie heeft en vooral bezig is met het scoren op korte termijn. Doordat alles steeds duurder wordt en er straks geen plekken meer zijn waar jong talent zich kan ontwikkelen en kan experimenteren verdwijnt er steeds meer creativiteit en diversiteit uit de stad. Denken jullie hier ook over na? Zeker, en op verschillende vlakken zetten wij ons hier voor in. Wij zijn bijvoorbeeld bezig met een project voor etnische inclusiviteit tijdens uitgaan, want er wordt nog steeds gediscrimineerd. Het nachtleven is vaak niet anders dan de dag, maar er is gelukkig meer plek voor experiment en progressiviteit dus daar moeten we gebruik van maken om verandering teweeg te brengen. Er zouden wat ons betreft ook meer kleine clubs met 24 uurs vergunning moeten komen. Plekken die toegankelijk zijn en waar experiment mogelijk is. Zijn er dingen die jullie missen in het Amsterdamse uitgaansleven? Of dingen die radicaal anders zouden moeten? Ja, het nachtleven is teveel gesegregeerd. Inclusiviteit is een heel belangrijk thema. Dat willen wij ook doorgeven aan de nieuwe nachtburgemeester.  Een van de dingen die jullie doen is het organiseren van de ‘Nacht voor de Nacht’. Wat is dat voor avond en wat is het doel ervan? We willen vooral een platform bieden aan de nachtcultuur van Amsterdam. Met name het uitlichten van de nachtclubs die de foundation vormen van het nachtleven van een stad en dé plek zijn voor talentontwikkeling, creativiteit en subcultuur. Dit jaar zijn de thema’s van de ‘Nacht voor de Nacht’ vernieuwing en talentontwikkeling. Dat zijn mooie thema’s. In hoeverre is er nog vernieuwing? En wat gebeurd er tegenwoordig aan talentontwikkeling in de stad? Er is altijd vernieuwing, net zoals dat verandering de enige constante factor is in het leven. Er zijn heel veel jonge promotors met hun eigen concepten aan de weg aan het timmeren. Zij zorgen voor constante vernieuwing maar zijn ook altijd op zoek naar hun plek in de stad om hun achterban op te bouwen en zich verder te ontwikkelen. Mensen beseffen vaak niet wat voor belangrijke drive het nachtleven is voor de totale creatieve industrie, van fashion, tot aan reclame, het is allemaal verweven met het nachtleven. Vanuit een andere invalshoek is het nachtleven ook de plek voor nieuwe en onconventionele ideeën. Ik hoef denk ik niet uit te leggen dat bijna alle subculturen uit de nacht ontstaan zijn uit een vorm van activisme, het afzetten tegen de maatschappij waar in geleefd werd (house muziek, jazz etc.). Dit kan nog steeds! Ook al lijkt het soms alsof het allemaal 1 pot nat is. Ik bedoel, kijk naar jullie krant en alle activiteiten die in lijn met dit gedachtengoed worden georganiseerd. Neemt niet weg dat ik wel vind dat er in de huidige populaire cultuur meer ruimte mag zijn voor activisme. Maar als we dit ergens gaan vinden is het waarschijnlijk in de nacht. Van wie moet de vernieuwing in een stad komen? De gemeente, jullie stichting of van kleine initiatieven en mensen die durven te experimenteren? Natuurlijk van onderaf. Maar je hebt de top-down structure ook nodig om het te kunnen faciliteren. It works both ways. Daarom is die dialoog zo belangrijk. Je zult tijd en energie moeten steken in het aangaan van het gesprek en mensen inzicht proberen te geven in hetgeen jij belangrijk vindt. Tijdens de nacht voor de nacht zal er aandacht zijn voor het multidisciplinaire aspect van clubs. In hoeverre zijn clubs multidisciplinair? Wat zou er verbetert kunnen worden? Een club is alleen al multidisciplinair als je kijkt naar de organisatie: decor, lichtman/vrouw, dj/vj etc. Het is een podium waar je van alles kunt programmeren en uitproberen! Dat is toch helemaal geweldig. Met ‘Nacht voor de Nacht’ willen wij de clubs uitdagen om naast hun muziek programmering iets extra’s te doen, denk aan bijvoorbeeld een performance of een lichtinstallatie. Juist omdat er zoveel ruimte in de stad verdwijnt zijn clubs belangrijke plaatsen voor experiment. In clubs is vaak de ruimte voor jongeren/subculturen om zich te uiten en ontwikkelen. Wat voor andere projecten kunnen we verwachten van de stichting in 2018? Een project voor meer etnische inclusiviteit in het nachtleven (samen met het MDRA Meldpunt discriminatie Ams) Een project tegen het homogeweld. Een Nachtdebat, een aantal weken voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Nacht voor de Nacht 2019. Verder is het aan de nieuwe n8bm om zelf haar/zijn eigen projecten te ontwikkelen.  24 februari 2018: Nacht voor de Nacht Platform voor Amsterdamse nachtcultuur, met 1 kaartje naar meer dan 25 clubs. 24 februari 2018 Nachtburgemeester verkiezing www.facebook.com/events/136265767053204 Iedereen kan nog stemmen nachtburgemeester.amsterdam/stem2018/ Voor meer info:  http://nachtburgemeester.amsterdam