Issue #006 Published: 08-03-2016 // Written by: Fair City

Manifestatie Amsterdam FAIRcity

FAIRcity is een recent opgericht open platform voor initiatieven, organisaties en personen die staan voor een eerlijk Amsterdam. 

Directe aanleiding voor haar ontstaan is het in juni 2016 tijdens de Euro Top in Amsterdam te presenteren “Pact Van Amsterdam’. Een Europese nota over stedelijk beleid en regelgeving. De focus ligt daarin op de toename van economische investeringen. FAIRcity wil aan dit eenzijdig beeld van wat een stad moet zijn tegenwicht bieden. Een stad gaat over mensen, niet alleen over regels en economie. De stad is geen wingewest. 

FAIRcity wil een stem geven aan die groepen die zich bezig houden met de andere kant van city-marketing: de realiteit van de stad. Huurdersgroepen, wijk initiatieven, vluchtelingenorganisaties. Dak- en thuislozen. Groepen en individuen die zich bezighouden met gentrificatie en de economische tweedeling. Problemen die de consequentie zijn van de op economische groei gerichte stad. 

FAIRcity wil een eerlijke stad laten zien waar zaken als diversiteit, milieuvriendelijkheid, betaalbaar wonen, kleinschaligheid, goede sociale voorzieningen, gelijke kansen en een ontspannen sfeer centraal staan. Een stad die niet gaat over geld verdienen, maar duurzaam samenleven. Het gaat niet alleen om Amsterdam. Er wordt ook gekeken naar ervaringen in andere Europese steden zoals Barcelona en Londen.

FAIRcity maakt een vuist. De verandering en de actie naar een eerlijjke stad moeten we duidelijk maken op straat tussen en met de burgers. Niet op een podium wat met citymarketing geld een programma maakt voor professionals die burgerinitiatieven opzetten. 

Op zondag 29 mei viert FAIRcity haar oprichting met een manifestatie in Paradiso. Een feestelijk internationaal debat over de eerlijke stad. Een opwindend tegengeluid voorafgaand aan de de afsluitende Europese Top over stedelijk beleid.

Sinds de start zijn een aantal initiatief meetings geweest en hebben een groot aantal groepen en personen zich aangesloten. Tijdens de meetings zijn plannen gemaakt om samen de stad te laten bruisen in aanloop naar het weekend van 29 mei. 

Wil je ook een FAIR- ie worden? Meld je aan op Info@FAIRcity.amsterdam

Een overzicht van de activiteiten: 

In de komende maanden worden thema bijeenkomsten georganiseerd 

- FAIR finance: is er een alternatief voor neo -liberale stadsontwikkleing
- Air BnB of FAIR BnB? Wat is goed gastheerschap?
- De positie van ouderen op de woningmarkt van AMsterdam in Claverhuis op de Elandsgracht
- Het opzetten van huurderscooporaties ism Soweto, Copekabana en HuurdersSyndikaat
- Positie van bruikleners op de woningmarkt ism Bond Precaire Woonvormen, Kolenkitbuurt


Volg de info op: www.FAIRcity.amsterdam 

Voorafgaand aan de manifestatie zijn er ludieke acties in heel Amsterdam.

Mei - Filmmaand over Gentrificatie en FAIRcity in Filmhuis Cavia
Films over de strijd om de stad. www.filmhuiscavia.nlAmsterdam INURA public event

Amsterdam FAIRcity - International lessons
Maandag 9 mei 2016, Plantagedok, Amsterdam 

INURA

INURA, International Network for Urban Research and Action, is een informeel network van activisten en academici. Het brengt theoretici en uitvoerders die een kritisch zijn over de hedendaagse stad samen. Inura heeft wereldwijd afdelingen.  

INURA Amsterdam wil het internationaal netwerk gebruiken om voorbeelden van stedelijke beleid in verschillende Europese steden te overdenken en te bespreken.  Info:  www.inura.org.

Medio mei: Lezing van Ewald Engelen over Fair and Grounded City
Ewald Engelen geeft een voor presentatie van zijn essay voor The Guardian later dat jaar.

 

Manifestatie Amsterdam FAIRcity 

Zondag 29 mei, Paradiso - van 13.30 tot 16 uur (grote zaal) en tot 17 uur (kleine zaal) 

Naast muziek en performance is er een interactief debat over de strategie hoe een open en eerlijke stad te realiseren.