About Amsterdam Alternative
Nederlands

Over dit project
Amsterdam Alternative is een gezamenlijk project van Amsterdamse panden waarin muziek, film, dans, theater en andere kunst wordt geprogrammeerd maar waar ook wordt gewoond en/of gewerkt. We zijn non-profit, experimenteel, internationaal, sociaal, tolerant en creatief.
Onze gratis twee-maandelijkse krant en website zijn bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in het publieke programma van de deelnemende organisaties maar ook de achtergrondartikelen over en van de subcultuur, kunstenaars, muzikanten en schrijvers die werken, wonen of optreden in de betreffende panden.

Tweetalig
De basis van de krant is in het engels maar onze artikelen worden geschreven in het Nederlands of Engels. De keuze van de taal wordt gemaakt door de schrijver/afzender. We hebben het budget en de middelen niet om alles tweetalig af te drukken dus vandaar de keus om het op deze manier te doen. Excuus aan degenen die een van de talen niet kan lezen.

Bijdragen?
Wil jij graag bijdragen aan dit alternatief? Heel graag! We zijn als groep vrijwilligers altijd op zoek naar extra handen en hersens om stukken te schrijven, adverteerders te zoeken, de krant te distribueren en andere taken uit te voeren. Vele handen maken licht werk en hoe meer kunstenaars, schrijvers, denkers en muzikanten hun gedachten met ons willen delen hoe beter.

Content deadlines 2017 
Nov-Dec issue: 10 oktober

Content deadlines 2018 
Jan-Feb issue: 10 december
Mrt-Apr issue: 10 februari
Mei-Jun issue: 10 april
Jul-Aug issue: 10 juni
Sept-Oct issue: 10 augustus
Nov-Dec issue: 10 oktober

Contact: info@amsterdamalternative.nl

English

Vision/mission
Amsterdam Alternative is a joint project realised by independent Amsterdam venues, places where music, dance, theatre and art is created, experienced and presented. We are non-profit, experimental, international, social, tolerant and creative. Our free bi-monthly newspaper and accompanying website are designed for everyone interested in the programming of the participating organisations. The newspaper will also provide information on the backgrounds of the artists, musicians, writers and sub-cultures that contribute to their local underground scenes; it will also provide insight on the independent venues in which such people live work and play.

Bilingual
The main language of the newspaper will be English however there will also be articles and features written in Dutch; the language/s used will dependent on the author. Unfortunately we have yet to realise the budget which will allow us to present each article in both languages; please accept our apologies for any inconvenience caused by this.

Contribute?
Would you like to contribute to this project? We would love to hear from you! We are a group of volunteers always on the lookout for extra hands and brains to help us with articles, suitable advertising/marketing partners, distributors and other tasks and needs that might arise. Many hands make light work! The more artists, writers, thinkers, musicians that share their ideas with us the better.

Content deadlines 2017 
Nov-Dec issue: 10 october

Content deadlines 2018 
Jan-Feb issue: 10 december
Mrt-Apr issue: 10 february
Mei-Jun issue: 10 april
Jul-Aug issue: 10 juni
Sept-Oct issue: 10 august
Nov-Dec issue: 10 octoberContact: info@amsterdamalternative.nl

Please donate!
Why do we need donations?

We are a project run by volunteers but to realize a free news paper every two months we need to have some money coming our way. We sell adverts in the news paper but we we would like all visitors of this website to make a small donation to support this project.

Advertising in the news paper
It is not our plan to have a newspaper full of adverts however a freely distributed newspaper must have an income. It is our policy to be careful and not to host adverts from major brands, instead we are looking for partner organisations, brands, labels that share our vision and passion for the underground, non-commercial scenes alive in our city.

Are you interested in advertising in Amsterdam Alternative? Please contact us using the following email address: adverteren@amsterdamalternative.nl

Donate now